TECHNIKA WARSZTATOWA

Wiek Drewna Drzew Polskich

1.Tabela wiekowa drzew

GATUNEKŚrednica drzewa w centymetrach
(przybliżony obwód w cm w nawiasie)
20 (62)40 (124)70 (220)100 (314)120 (377)
Wiek drzewa w latach
Topola biała
Topola czarna
3570100125145
Lipa drobnolistna
Lipa szerokolistna
1735577892
Grab zwyczajny
Głóg
Buk pospolity
715355060
Robinia akacjowa1326456275
Sosna zwyczajna1225506880
Klon zwyczajny
Klon jawor
Platan klonolistny
1225405567
Jesion wyniosły1226456072
Kasztanowiec zwyczajny20386587105
Dąb szpulkowy
Dąb bezszpulkowy
918354755
Świerk pospolity
Świerk kłujący
1225507082
Modrzew europejski1735526779
Klon polny
Wierzba biała
275485
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
22345779
Wiąz szypułkowy1530517390
Tuja – żywotnik5102035
Olsza czarna
Czeremcha zwyczajna
17305070

Pomiary winny być wykonywane na odpowiedniej wysokości (1,3 metra od ziemi) pamiętać o unikaniu ewentualnych zgrubień i zniekształceń. W przypadku ich wystąpienia należy zmierzyć obwód poniżej i powyżej, po czym wyliczyć średnią z otrzymanych wyników.

Błąd powyższych wyliczeń może wynieść nawet 20 lat ze względu na różne warunki w jakich rosną drzewa – różna może być żyzność gleby, nasłonecznienie, inaczej rosną drzewa w lesie, a inaczej samotne.

Inne metody:

1. Pomiar pierśnicy (obwód, w cm) pomnożony przez 0,4. Otrzymamy wtedy przypuszczalny wiek w latach.
Wiek = obwód (cm) x 0,4

2. Gdy mamy do czynienia z drzewem ściętym, możemy obliczyć wiek na podstawie słojów – rocznych przyrostów. W naszym klimacie roczny przyrost drewna składa się z dwóch słojów: jasnego (powstającego wczesną wiosną) i ciemnego (powstającego późnym latem). Liczba podwójnych par słojów (jasnego i ciemnego) wskazuje liczbę lat.