TECHNIKA WARSZTATOWA

KLASYFIKACJA FILTRÓW DO MASEK OCHRONNYCH

KLASYFIKACJA FILTRÓW POCHŁANIACZY MASEK

Filtry i pochłaniacze do masek i półmasek (*Symbole literowe i kody koloru):

 • A – brązowy – gazy i opary organiczne o temperaturze wrzenia powyżej 65°C
 • AX – brązowy – gazy i opary organiczne o temperaturze wrzenia poniżej 65°C
 • B – szary – gazy i opary nieorganiczne, z wyjątkiem tlenku węgla,
 • E – żółty – gazy i opary kwaśne, np. dwutlenek siarki
 • K – zielony – amoniak i organiczne pochodne amoniaku
 • SX – fioletowy – określone przez producenta substancje, tzw. pochłaniacz specjalny
 • NO – niebieski – tlenki azotu
 • Hg – czerwony – opary rtęci
 • P – biały – pyły i aerozole ciekłe
Podział pochłaniaczy gazowych
 • klasa 1 – pochłaniacze o niskiej pojemności sorpcyjnej, przeznaczone do ochrony przed gazami lub parami o stężeniu objętościowym w powietrzu nieprzekraczającym 0,1% (1.000 ppm),
 • klasa 2 – pochłaniacze o średniej pojemności sorpcyjnej, przeznaczone do ochrony przed gazami lub parami o objętościowym stężeniu w powietrzu nieprzekraczającym 0,5% (5.000 ppm),
 • klasa 3 – pochłaniacze o wysokiej pojemności sorpcyjnej, przeznaczone do ochrony przed gazami lub parami o objętościowym stężeniu w powietrzu do 1% (10.000 ppm).
Podział filtrów

Chlorek sodu i mgła oleju parafinowego wyznaczają odpowiednią skuteczność filtracji, dzięki czemu możemy wyróżnić trzy klasy filtrów:

 • klasa 1 – (P1) – skuteczność filtracji 80% – stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi o niskiej toksyczności, dla których NDS≥2mg/m3,
 • klasa 2 – (P2) – skuteczność filtracji 94% – stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi i ciekłymi o niskiej i średniej toksyczności, dla których NDS≥0,05mg/m3,
 • klasa 3 – (P3) – skuteczność filtracji 99,95% – stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności, dla których NDS<0,05mg/m3.
Półmaski filtrujące

Wyróżniamy trzy klasy ochronne w zależności od skuteczności filtrowania:

 • klasa 1 – (FFP1) – skuteczność filtracji 80% – stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi i ciekłymi o niskiej toksyczności, dla których NDS≥2mg/m3 o ile maksymalne stężenie wynosi do 4xNDS,
 • klasa 2 – (FFP2) – skuteczność filtracji 94% – stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi i ciekłymi o niskiej i średniej toksyczności, dla których NDS≥0,05mg/m3 o ile maksymalne stężenie wynosi do 10xNDS,
 • klasa 3 – (FFP3) – skuteczność filtracji 97% – stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności, dla których NDS<0,05mg/m3 o ile maksymalne stężenie wynosi do 20xNDS.
Dodatkowe oznaczenia półmasek filtracyjnych:
 • C – dodatkowe wymaganie odpowiedniej pyłochłonności sprawdzane pyłem węglowym.
 • D – dodatkowe wymaganie odpowiedniej pyłochłonności sprawdzane pyłem dolomitowym
 • S – półmaska przeznaczona do filtracji tylko cząstek stałych (pył, dym),
 • SL – półmaska przeznaczona do filtracji cząstek stałych (pył, dym) oraz cząstek ciekłych (mgła),